#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์  นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคประเทศไทย(สภท.56ปี) ร่วมทำบุญครบรอบวันคล้ายวันเกิด และขึ้นบ้านใหม่

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคประเทศไทย(สภท.56ปี) ร่วมทำบุญครบรอบวันคล้ายวันเกิด และขึ้นบ้านใหม่

เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. ที่หมู่บ้านซิตี้พลัส ถนนผดุงพันธ์ 13 แขวงหนองจอกเขตหนองจอกกรุงเทพฯ
“สมเด็จพระมหาธีราจารย์”(ปสฤทธ์
เขมงฺกโร สุทธิพันธุ์) กรรมการมหาเถรสมาคม คณะผู้ช่วยสนองงานในสมเด็จพระสังฆราช
ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์(ส.ธ.ส.) ประธานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง(อ.ป.ก.)
ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ส.ก.ต.) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดยานนาวา…

ให้เกียรติมาฉันท์ภัตตาหารเพล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด และทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ของคุณอริยา ขัตติวงศ์(คุณดา)โดยมี พ.ต.อ.วชิรพงษ์ แก้วดวง ผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ กองมาตรฐานวินัย ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นายวัชระชัยย์ นาควัชระชัยท์ อดีตเลขาธิการรัฐสภา, นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคประเทศไทย(สภท.56ปี), นายอนุวัฒน์สิงห์สาธร ประธานมูลนิธิจราจร, พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ และบุคคลที่เคารพนับถือ เข้าร่วมอวยพรอย่างเนืองแน่น ที่บ้านพักย่านหนองจอก ที่ผ่านมา

เดชา  อุ่นขาว ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์์” รายงาน

Related posts