#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์  นายอำเภอบางปะอิน เป็นประธานเปิดงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่(Mammogram)

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

นายอำเภอบางปะอิน เป็นประธานเปิดงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่(Mammogram)

วันนี้ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอบางปะอิน เป็นประธานเปิดงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่(Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปราสาททอง โดยมีนายอภิรักษ์ วัฒนวิกกิจ สาธารณสุขอำเภอบางปะอิน กล่าวรายงาน นายแพทย์ชัยพร พรหรมสิงห์ ผู้แทนมูลนิธิกาญจนบารมี กล่าววัตถุประสงค์ ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะอิน นายกเทศมนตรีตำบลปราสาททอง พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ผอ.รพ.สต. พร้อมเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน
เพื่อโปรดทราบ

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts