#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการและประชาชน เดินรณรงค์แต่งกายผ้าไทยสวมใส่ทั้งเมืองเฉลิมฉลองงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2563

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการและประชาชน เดินรณรงค์แต่งกายผ้าไทยสวมใส่ทั้งเมืองเฉลิมฉลองงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2563

วันนี้ ( 24 พฤศจิกายน 2563 ) เวลา 08.00 น. ณ ที่หน้าสำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยประชาชนจาก 16 อำเภอ จำนวน 700 คน ร่วมทำกิจกรรมรณรงค์แต่งกายผ้าไทยสวมใส่เฉลิมฉลองงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2563

โดยจุดเริ่มต้น ขบวนเดินรณรงค์ ออกเดินจาก เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ผ่านโรงแรมอโยธยา ถึงสามแยกถนนอู่ทองเลี้ยวซ้าย ผ่านจิตวิไลเพลส สวนสาธารณะเทศบาล ตรวจคนเข้าเมือง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สำนักงานที่ดินจังหวัด ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา และไปสิ้นสุด ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจันทรเกษม รวมระยะทาง 1,500 เมตร

นอกจากนี้ มีการจัดรูปขบวนแห่และกิจกรรมประกอบขบวนแห่ ซึ่งประกอบด้วยขบวนนางรำจากอำเภอต่าง ๆ โดยการเดินรณรงค์ครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมแต่งกายชุดผ้าไทยตลอดเดือนธันวาคม 2563 และเพื่ออนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการจัดงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2563 และร่วมเฉลิมฉลองที่คณะกรรมการมรดกโลกแห่งองค์การสหประชาชาติได้ประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกและงานกาชาดประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 11 – 20 ธันวาคม และสิ่งที่ทางจังหวัดได้รณรงค์ให้สวมใส่ผ้าไทยมาเที่ยวงานมรดกโลก จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยขึ้น โดยทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ได้จัดส่งเสริมสวมใส่ผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง ในวันอังคาร และวันพฤหัสบดี หน่วยงานราชการทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมสวมใส่ผ้าไทยมาทำงาน ทั้งนี้ผ้าไทยในปัจจุบันมีการออกแบบตัดเย็บอย่างสวยงาม สามารถสวมใส่ได้ทุกเพศทุกวัย จึงขอเชิญประชาชนร่วมกันใส่ชุดผ้าไทยมาเที่ยวงานมรดกโลกและสวมใส่ผ้าไปทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย

เดชา อุ่นขาว ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

Related posts