#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – “กรุงเก่าเปิดงาน เมืองมรดก ยกระดับภูมิปัญญาไทย สู้ภัยโควิด”

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – “กรุงเก่าเปิดงาน เมืองมรดก ยกระดับภูมิปัญญาไทย สู้ภัยโควิด”

วันนี้ เวลา 17.00 น. บริเวณ Event Park ลานจอดรถด้านหลัง ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เมืองมรดก ยกระดับภูมิปัญญาไทย สู้ภัยโควิด สนุกกับ ช้อป ชิม ชิลล์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดยมี นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางกาญจนา ชมมี พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค นางมะลิ ชมเมือง ประธานโอทอปพระนครศรีอยุธยา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี

งาน “ช้อป ชิม ชิลล์” เมืองมรดก ยกระดับภูมิปัญญาไทย สู้ภัยโควิด สนุกกับ ช้อป ชิม ชิลล์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี สนับสนุนการจัดงานโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งขาดช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ และยังเป็นการเปิดพื้นที่ในการสร้างความสุข การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอีกด้วย

เดชา  อุ่นขาว   ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลนฺ”รายงานจากอยุธยา

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

Related posts