#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและการแก้ปัญหาสำคัญในพื้นที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและการแก้ปัญหาสำคัญในพื้นที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น ที่ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ครั้งที่ 2/2564 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและการแก้ปัญหาสำคัญในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ นางสรัลพัชร ประโมทะกะ และนายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางนวลจันทร์ แย้มศรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยประจำจังหวัดฯ นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นำองค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

โดยก่อนเริ่มการประชุม ได้แนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายชัยวัฒน์ อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวมณัญญา เชื้อชายเลิศ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางสาวอิสรี เกตุกล่ำ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคณะกรรมกากหกับและการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ มีผลการดำเนินงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้เกินกว่าเป้าหมาย สำหรับโครงการเราชนะ มีผู้ลงทะเบียนสำเร็จแล้วกว่า 11,248 ราย ซึ่งจัดจุดบริการ one stop service 2 จุด ได้แก่ โรงยิมสนามกีฬาจังหวัด และกรุงไทยสาขาวังน้อย สิ้นสุดการให้บริการในวันที่ 5 มีนาคม 2564 พร้อมทั้งมีแผนจะลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ช่วงวันที่ 1 -5 มีนาคมนี้ ในด้านสังคมและความมั่นคง สิ่งแวดล้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดโครงการ “ตลาดนัดรีไซเคิล” รวม 10 ครั้งแล้ว ซึ่งมีหน่วยงานราชการในศาลากลางสนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง มีผลทำให้สามารถลดขยะพลาสติกได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยให้ความสำคัญการติดตามขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และการบริหารจัดการ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ในวันนี้มียอดผู้ป่วยสะสม 55 ราย รักษาหายแล้ว 45 ราย และยังรักษาตัวอยู่ 10 ราย

รวมถึงมาตรการความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME อาทิ โครงการ SME ONE ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้ยื่นความประสงค์ขอกู้ จำนวน 21 ราย เข้าระบบแล้ว 15 ราย และอนุมัติแล้ว 1 ราย สำหรับผู้ขาดคุณสมบัติของให้ สสว.อยุธยา ดำเนินการพัฒนาระบบเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ทั้งนี้ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ซึ่งกำหนดรับบริจาคโลหิต ณ ศาลากลางจังหวัดฯ ครั้งต่อไปในวันที่ 11 พฤษภาคม, 9 สิงหาคม และ 9 พฤศจิกายน 2564 พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระราชดิริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา นอกจากนี้ ได้แนะนำผลิตภัณฑ์ OTOP ในเดือนนี้ เป็นของดีอำเภอท่าเรือ ได้แก่ ขนมบ้าบิ่นแม่ทองสุข พริกทอดเด็ดดวง เครื่องหนังเมธา และวลีพร มาร์บลิ่งอาร์ต

เดชา   อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

Related posts