#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ พิธีมอบเงินชดเชย สินไหมทดแทน กรมธรรม์ประกันชีวิต จำนวนเงิน 5 ล้านบาท ให้แก่ ทายาทนายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชพันธุ์ (แพทย์ผู้เสียสละ)

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

พิธีมอบเงินชดเชย สินไหมทดแทน กรมธรรม์ประกันชีวิต จำนวนเงิน 5 ล้านบาท ให้แก่ ทายาทนายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชพันธุ์ (แพทย์ผู้เสียสละ)

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร และห้องพัชรกิดติยาภา ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปื แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ :
ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19/นายกแพทยสภา ประธานพิธี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, คุณรังสิน กฤตลักษณ์ ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ผู้มอบทุนหลักสนับสนุน กรมธรรม์ประกันชีวิต, คุณสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการร่วมในพิธีมอบเงินชดเชย สินไหมทดแทน กรมธรรม์ประกันชีวิต จำนวน 5 ล้านบาท ให้แก่ นายปานปราชญ์ หาญพาณิชย์พันธุ์ ทายาทนายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชพันธุ์ (แพทย์ผู้เสียสละ) และทุ่มเทรักษาคนไข้ ไม่ว่าจะเป็นใคร มาจากไหน จะเป็นพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งคนไข้ติดเตียงที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ซึ่งได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากการติดเชื้อโรค โควิด-19 จากการรักษาคนไข้อย่างไม่ย่อท้อ จนวันที่ท่านได้รักษาผู้ป่วยที่มาตรวจที่ คลินิกเวชกรรม ปัญญาการแพทย์ของท่าน นายแพทย์ปัญญา เคยกล่าวไว้ว่า “ผมรักการเป็นหมอและเป็นหมอต้องรักคนไข้” เป็นคำกล่าวของนายแพทย์ปัญญาแพทย์ แพทย์ในดวงใจของชาวมหาสารคาม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19/นายกแพทยสภา กล่าวว่า แพทยสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ และแพทยสภา ได้ริเริ่ม โครงการกรมธรรม์ประกันชีวิต เพื่อให้แก่แพทย์และพยาบาลที่เสียชีวิต จากการติดโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา โดยถ้าหากแพทย์หรือพยาบาลท่านใดที่เสียชีวิตจากการรักษาและพยาบาลผู้ป่วย จะได้รับสินไหมทดแทน สำหรับครอบครัวจำนวน 5 ล้านบาท ซึ่งในวันนี้แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และแพทยสภา ได้จัดงานเพื่อมอบสินไหมทดแทนให้แก่ ทายาทนายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชพันธุ์ (แพทย์ผู้เสียสละ) ซึ่งเป็นแพทย์ที่โรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งได้ทำการตรวจรักษาผู้ป่วย เป็นโควิดโดยที่ท่านไม่ทราบมาก่อน ทำให้ท่านติดเชื้อโควิดและทำให้ถึงแก่เสียชีวิต ในช่วงที่ผ่านมาและวันนี้เราได้ทำพิธีมอบ โดยได้เชิญผู้แทนจากไทยประกันชีวิต และตัวแทนจาก บริษัทบีทีเอส ซึ่งให้การสนับสนุนเรื่องกรมธรรม์ประกันชีวิตอันนี้มาเป็นผู้มอบ กรมธรรม์จำนวน 5 ล้านบาท ให้แก่ทายาทในวันนี้

ทางด้าน ปานปราชญ์ หาญพาณิชย์พันธุ์ ทายาทนายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชพันธุ์ (แพทย์ผู้เสียสละ) กล่าวว่า ขอกราบขอบพระคุณ คุณคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด คุณไชย ไชยวรรณ ไทยประกันชีวิต และศูนย์นักรบเสื้อขาวแพทยสมาคม ที่ช่วยเหลือและผลักดันให้คุณพ่อได้รับ เงินสินไหมในครั้งนี้ ผมเป็นตัวแทนของครอบครัว หาญพาณิชย์พันธุ์ ขอกราบขอบพระคุณจากใจทุกๆท่าน ที่ช่วยเหลือจริงๆครับ
อนึ่ง นายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธ์ุ อายุ 66 ปี เป็นแพทย์เชี่ยวชาญ สาขาอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม เกษียณอายุราชการแล้ว แต่ยังรักษาผู้ป่วยในจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นที่เคารพรักของชาวมหาสารคาม เป็นคุณหมอผู้เสียสละและทุ่มเทที่สุดให้กับคนไข้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหน ในพื้นที่ห่างไกลรวมทั้งคนไข้ติดเตียงที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.56ปี)

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts