#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ สระแก้ว  บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด จัดโครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด -19 มอบของเพื่อไว้ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิด – 19 จำนวน 1,600 ครัวเรือน

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

สระแก้ว  บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด จัดโครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด -19 มอบของเพื่อไว้ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิด – 19 จำนวน 1,600 ครัวเรือน

วันที่ 30 เมษายน 2564 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายประเสริฐ  นาคนิคาม ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทน บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด จัดโครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด -19 มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 3,200 กล่องแอลกอฮอล์จำนวน 1,600 ชุด ถุงมือยาง 20 กล่อง และเครื่องวัดอุณภูมิ 12 ชุด รวม 10 หมู่บ้าน จำนวน 1,600 ครัวเรือน

โดยมีคุณนงค์เยาว์ เพ็ชรสมบัติ ผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหันทราย และปรธาน อสม.หมู่ 10 และอดีตกำนันตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ เพื่อไว้ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิด – 19 ซึ่งเป็นกิจกรรม CSR ของผู้ประกอบการกับชาวบ้านและชุมชนที่อยู่รวมกันได้แบบพึ่งพาอาศัยกันและกันรวมถึงการแบ่งปั้นดูแลทุกข์สุขกันและกันในยามวิกฤตแบบนี้

เดชา   อุ่นขาว   บรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

 

Related posts