#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ แปลงฟาร์มกัญชาต้นแบบสำหรับวิสาหกิจชุมชน และพิธีมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ที่ มทส.

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

แปลงฟาร์มกัญชาต้นแบบสำหรับวิสาหกิจชุมชน และพิธีมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ที่ มทส.

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ
แปลงฟาร์มต้นแบบ 28 ไร่ เยื้องโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และแปลงฟาร์มกัญชา มทส. อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้างานพัฒนาพื้นที่และการก่อสร้าง”แปลงฟาร์มกัญชาต้นแบบสำหรับวิสาหกิจชุมชน” โดยมี ศ.ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร, ศ.(เกียรติคุณ)ดร.นันทกร บุญเกิด นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญโครงการผลิตกัญชาเชิงคุณภาพ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ มทส., นายณัฐชรัตน์ กฤตธน ผู้อำนวยการศูนย์ lIC และประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนศูนย์นวัตกรรมพืชเศรษฐกิจไทย พร้อมด้วย นายวัชระชัยย์ (สุวิจักขณ์) นาควัชระชัยท์ อดีตเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และเลขาธิการรัฐสภา,ร่วมให้การต้อนรับพร้อมทั้งสรุปภาพรวมการพัฒนาพื้นที่และการก่อสร้าง

โดนพื้นที่แปลงฟาร์มต้นแบบ ตั้งอยู่เยื้องโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มทส.จากนั้น รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี มทส.ได้ร่วมการประชุมกับผู้แทนกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการฯ กับ มทส.
กล่าวว่ามหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจะได้นำศักยภาพของนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการปลูกกัญชาถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ ถือเป็นต้นน้ำด้านวิจัยและพัฒนาสู่ชุมชนเพื่อถ่ายทอดแก่กลางน้ำ

นั้นคือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่จะรับการถ่ายทอดปรับแปลงเทคโนโลยีสร้างรายได้ให้กัญชา-กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่สร้างผลผลิตวัตถุดิบกัญชาคุณภาพสู่สังคมพัฒนาให้เกิดเป็นรายได้หลักอย่างยั่งยืน และส่งต่อปลายน้ำ คือภาคธุรกิจเอกชนที่มีเครือข่ายแปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการของผู้บริโภค ถือเป็นองค์ประกอบที่ครบถ้วนในการสร้างให้คัตเตอร์กัญชาคุณภาพสู่สังคม และพร้อมที่จะแสวงหาความร่วมมือที่จะก่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การส่งต่อวัตถุดิบเชิงคุณภาพสู่ตลาดทั้งใน และต่างประเทศได้อย่างแน่นอน โดย รศ.ดร.อนันต์ อธิการบดีฯ ได้เป็นประธานรับมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจรจำนวน 400 ต้น จากนายณัฐชรัตน์ กฤตธน และคณะฯเพื่อนำส่งมอบให้กับมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี
นำไปใช้แก่ชุมชนและชาวมทส. ณ แปลงฟาร์มกัญชา
มทส.ต่อไป….////

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เดชา   อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts