#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ชลประทานอยุธยาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนพื้นที่ตอนล่างนอกคันกั้นน้ำ เตรียมรับมือระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำเพิ่มสูงขึ้นอีกระลอก

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – ชลประทานอยุธยาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนพื้นที่ตอนล่างนอกคันกั้นน้ำ เตรียมรับมือระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำเพิ่มสูงขึ้นอีกระลอก

นายธนากร ตันติกุล  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมชลประทานได้ปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 23 กันยายนที่ผ่านมา จุดตรวจวัด ที่ C13 ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาระบายในอัตรา 1,749 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  และระบายน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จนล่าสุดได้ปรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระเพิ่มขึ้นอีกในอัตรา 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  จึงทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นบริเวณริมแม่น้ำน้อย ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่  ตำบลบ้านกระทุ่ม ตำบลหัวเวียง ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เป็นเหตุให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมอีก 1.00 เมตร ในช่วงวันที่   25-26 กันยายนนี้  ซึ่งโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนพร้อมมอบน้ำดื่มผู้ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมขอให้ประชาชนติดตามสถานกาณ์น้ำอย่างใกล้ชิด   ขณะเดียวกัน ที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ระดับน้ำที่พระตำหนักสิริยาลัยและวัดไชยวัฒนาราม ระดับน้ำจะสูงเพิ่มขึ้น 1.00 เมตรในช่วงวันที่ 25-26 กันยายนเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ได้ประสานผู้ดูแลพระตำหนักสิริยาลัย และอุทยานประวัติศาตร์พระนครศรีอยุธยา หากมีการปรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยาจะแจ้งให้ทราบต่อไป

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts