#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – โรงภาพยนตร์อยุธยาซิตี้พาร์คซีนีเพล็กซ์ เชิญสื่อมวลชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – โรงภาพยนตร์อยุธยาซิตี้พาร์คซีนีเพล็กซ์ เชิญสื่อมวลชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันนี้ โรงภาพยนตร์อยุธยาซิตี้พาร์คซีนีเพล็กซ์ เชิญสื่อมวลชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมชมภาพยนตร์รอบพิเศษ เรื่อง “ไสหัวไป นายส่วนเกิน” เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการ
พบกับ “ไสหัวไป นายส่วนเกิน” 18 พฤศจิกายนนี้ ในโรงภาพยนตร์อยุธยาซิตี้พาร์คซีนีเพล็กซ์

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานากอยุธยา

Related posts