#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานในการประชุมกิจกรรมตรวจเยี่ยม กต.ตร.ในสังกัด บก.น.1 พร้อมมอบประกาศณียบัตรและรางวัลให้กับข้าราชการตำรวจ “โครงการทำดีมีรางวัล” และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีการเรียนดี และมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในชุมชนพื้นที่ 88 สน.

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานในการประชุมกิจกรรมตรวจเยี่ยม กต.ตร.ในสังกัด บก.น.1 พร้อมมอบประกาศณียบัตรและรางวัลให้กับข้าราชการตำรวจ “โครงการทำดีมีรางวัล” และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีการเรียนดี และมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในชุมชนพื้นที่ 88 สน.

วันพุธที่ 17 พ.ย. 64 เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานในการประชุมกิจกรรมตรวจเยี่ยม กต.ตร.ในสังกัด บก.น.1 พร้อมด้วย พล.ต.ต.ดร. เสนิต สำราญสำรวจกิจ รอง ผบช.น., พล.ต.ต. จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น., พล.ต.ต. โชคชัย งามวงศ์ รอง ผบช.น., พล.ต.ต. จักรภพ สุคนธราช ผบก.น.1, รอง ผบก.น.1, ผกก.สน.ในสังกัดบก.น.1,

ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธานอนุ กต.ตร.บก.น.1 และที่ปรึกษากต.ตร.กทม.,คณะ กต.ตร.กทม.และที่ปรึกษา ได้อาทิ คุณสุพจน์ พงศ์บุญคุ้มลาภ, คุณกิตติพงษ์ เตรัตนชัย, ดร.สัณหวุฒิ ธรรมชวนวิริยะ, คุณบุญชนะ เจริญผล, คุณศักดิ์ณรงค์ โลจนะรุ่งสิริ, คุณ บัญชา รัชตวุฒมงคล, คุณ วิจิตร รัตนศิริวิไล, คุณ น้ำค้าง พึ่งทอง ประธานอน กต.ตร.บก.น.4,

คุณเมตตา ปราบสุธา ประธาน กต.ตร.สน.โชคชัย, ดร.โชติมา นิ่มอร่ามวงศ์ ประธาน กต.ตร.สน.สามเสน, ประธานอนุกต.ตร.บก.น.1-9, อนุกต.ตร.บก.น.1 และ กต.ตร.สน.ในสังกัด บก.น.1 ทุกท่าน โดยมี คุณ กรุณา พันธุ์เพ็ชร รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญา, อาจารย์นิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ร่วมเข้าประชุม พร้อมเป็นเกียรติในการมอบประกาศณียบัตรและรางวัลให้กับข้าราชการตำรวจ “โครงการทำดีมีรางวัล” และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีการเรียนดี และมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในชุมชนพื้นที่ 88 สน. ที่ได้รับความเดือดร้อน ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพฯ

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.56ปี)

เดชา  อุนขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts