#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – สมาคมสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้มีคุณูปการดีเด่น 7 ประเภท 27 ราย

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – สมาคมสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้มีคุณูปการดีเด่น 7 ประเภท 27 ราย


วันที่ 24 มีนาคม 65 ที่หอประชุมพระราชทานโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีและมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้มีคุณูปการดีเด่นต่อสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร. กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ มี พ.อ.อ.นรชัย กฤษณะเกษกุล ประธานสาขาสมาคมสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้รายงานวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีในครั้งนี้

สำหรับการจัดพิธีดังกล่าวเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีคุณูปการต่อสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย แด่ชมรมที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงไม่สามารถจัดพิธีมอบรางวัลพร้อมกันทั่วประเทศได้ โดยโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ซึ่งเป็นประธานสาขาสมาคมสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดพิธีและมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้มีคุณูปการดีเด่นต่อสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ซึ่งมีผู้ได้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ 7 ประเภท จำนวน 27 ราย

ด้านนายไพรัตน์ เพชรยวน กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับโล่คุณูปการและมีผลงานเชิงประจักษ์ดีเด่น ต่อสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ในครั้งนี้ ซึ่งเป็น ผลต่อขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ได้รับการยอมรับจากสมาคม ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนมุ่งมั่นที่จะสานภารกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

CR : ไชยวัฒน์/ATVอยุธยา

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

Related posts