#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ เพชรบุรี – “บิ๊กหยิม” ยุทธนา หยิมการุณ ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก นั่ง!.. นายกสมาคมชาวเพชรบุรี สมัยที่ ๒

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

เพชรบุรี – “บิ๊กหยิม” ยุทธนา หยิมการุณ ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก นั่ง!.. นายกสมาคมชาวเพชรบุรี สมัยที่ ๒

 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ สมาคมชาวเพชรบุรี ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๕ ณ โรงแรมไดมอนด์ จังหวัดเพชรบุรี ที่ประชุมได้มีมติเอกฉันท์ ให้นายยุทธนา หยิมการุณ ดํารงตําแหน่งนายกสมาคมชาวเพชรบุรี สมัยที่ ๒ (วาระปี ๒๕๖๕-๒๕๖๗)

นายยุทธนา หยิมการุณ นายกสมาคมชาวเพชรบุรี ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกเลือกให้เป็นนายกสมาคมชาวเพชรบุรี อีก ๑ สมัย
โดยบริหารสมาคม ในปี ๒๕๖๕ ถึง ๒๕๖๗

ทั้งนี้ นายกสมาคมชาวเพชรบุรี นายยุทธนา หยิมการุณ
ได้ประชุมดำเนินโครงการ ตามแผนการประชุมคณะกรรมการสมาคมชาวเพชรบุรี
โดยมีโครงการ/กิจกรรม สมาคมชาวเพชรบุรี ปี ๒๕๖๕ -๒๕๖๗

นายกสมาคมชาวเพชรบุรี เเจ้งที่ประชุมฯ ว่า ปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ สมาคมชาวเพชรบุรี จะจัด
โครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ดังนี้

๑. โครงการ เดิน – วิ่ง เพชรบุรี มินิ มาราธอน ครั้งที่ ๒ “มหัศจรรย์แห่งแสง” ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ถ้ำเขาหลวง ตำบลธงชัย อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี

๒. โครงการเพชรบุรี มาราธอน ครั้งที่ ๑ มหัศจรรย์เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารโลก” ในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี

๓. โครงการประกวดพระเครื่อง เหรียญคณาจารย์และพระบูชาไทย ครั้งที่ ๒ ในเดือนมีนาคม พ.ศ.
๒๕๖๖

๔. โครงการเดิน – วิ่ง เพชรบุรี มินิฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ ๓ “ทะเลแสนงาม ยามรุ่งอรุณ”
ในเดือนกรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ หาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

๕. โครงการเพชรบุรี มาราธอน ครั้งที่ ๒ “มหัศจรรย์เมืองศิลปและวัฒนธรรม” ในเดือนธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี

๖. โครงการจัดสร้างเหรียญพระเกจิสำคัญเมืองเพชรบุรี (หลวงปู่ฉุย หลวงพ่อทองสุข และ
หลวงพ่อแดง) ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
และโครงการอื่นๆ ที่ช่วยเหลือสังคมชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี, กิจกรรม เดิน-วิ่ง มาราธอน
โดยวัตถุประสงค์
เพื่อนํารายได้เข้าจังหวัด ท้องถิ่น ทุกภาคส่วน และ ปชส. ของดีเมืองเพชรบุรี

โครงการ/กิจกรรม สาธารณประโยชน์
๑ โครงการทุนการศึกษาสมาคมชาวเพชรบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยการมอบทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ : ของจังหวัดเพชรบุรี ที่สอบเข้าศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของรัฐ หรือในกำกับของรัฐ ในสาขาการแพทย์-การพยาบาล และการสาธารณสุข

๒. โครงการทุนการ
ศึกษาสมาคมชาวเพชรบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยการมอบทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๕ และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ : ของจังหวัดเพชรบุรี ที่สอบเข้าศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของรัฐ หรือในกำกับของรัฐ ในสาขาการแพทย์-การพยาบาล และการสาธารณสุข

๓. โครงการทุนการศึกษาสมาคมชาวเพชรบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยการมอบทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๕ และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ : ของจังหวัดเพชรบุรี ที่สอบเข้าศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของรัฐ หรือในกำกับของรัฐ ในสาขาการแพทย์-การพยาบาล และการสาธารณสุข.

ท้ายนี้ นายกสมาคม และกรรมการบริหารฯ ชุดใหม่จะดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างเต็มความสามารถ ช่วยเหลือสังคมชุมชน ในจังหวัดเพชรบุรี อย่างเต็มที่ต่อไป…///

#สมาคมชาวเพชรบุรี
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts