#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เปิดรับลงทะเบียนฉีด วัคซีน โมเดอร์นาให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เปิดรับลงทะเบียนฉีด วัคซีน โมเดอร์นาให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 28 เมษายน ที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังเก่า ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา สมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่มาเข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา โดยเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นำโดยนางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม สนับสนุนวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 20,000 โดสให้เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นำมาฉีดให้กับประชาชน โดยได้รับการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์จาก รพ.เอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล


ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ยังคงมีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องประกอบกับทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ต้องการให้พี่น้องประชาชน ทุกเชื้อชาติ หรือแม้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีภูมิคุ้มกันหมู่ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จึงได้ร่วม นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้จัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 20,000 โดส เพื่อฉีดให้กับพี่น้องประชาชนเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยเปิดให้ลงทะเบียนผ่านไลน์ @aycity ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา และเปิดฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่ลงทะเบียน ในระบบ ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม

และหลังจากนั้นจะจัดสรรให้กับประชาชนที่ไม่ได้ลงทะเบียนรับวัคซีนในระบบเทศบาลนครฯพร้อม สำหรับคุณสมบัติผู้ลงทะเบียน อายุ 12 ปีขึ้นไป อาศัยในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยจะฉีดในเข็มที่ 1 เข็มที่ 2 เข็มที่ 3 หรือเข็มที่ 4 รวมถึงเปิดให้บริการ ตรวจ ATK ให้กับประชาชนด้วย

เดชา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา

 

Related posts