#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – เปิดงานวันพุทรากรุงเก่าสร้างการรับรู้กระตุ้นท่องเที่ยว

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – เปิดงานวันพุทรากรุงเก่าสร้างการรับรู้กระตุ้นท่องเที่ยว

เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 13 พค นายประทีป การมิตรี รองผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานวันพุทราประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ที่บริเวณวัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

มีนายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานการจัดงาน มีนายวิรัตน์ แข็งขัน การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหัวหน้าส่วนราชการประชาชนมาร่วมในพิธีเปิด บริเวณภายในงานมีการออกร้านค้า ผลผลิตพุทราแปรรูป มาจำหน่าย


นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ในวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2565 สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยามรการจัดงาน“งานวันพุทราประวัติศาสตร์ (JUJUBE FESTIVAL)”โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมหลักขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสวนพุทราประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็ดพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี

ซึ่งเป็นที่รักใคร่ของประชาชนไทยทั่วไป และเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกร เพื่อเป็นการสงเสริมและอนุรักษ์ต้นพุทราและไม้ผลอื่น อันเป็นพืชสำคัญของประวัติศาสตร์ที่คู่บ้านคู่เมืองกรุงศรีอยุธยาให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดให้เป็นพื้นที่เป็นแหลงเรียนรู้ที่มาของพุทราเกาะเมืองกรุงศรีอยุธยา

เพื่อเป็นการสงเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกทั้งเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมที่บ่งบอกการเป็นเอกลักษณ์เป็นเมืองกรุงเก่าของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยในงานยังมีการประกวดภาพถ่ายและภาพวาดจากประชาชนและนักเรียนด้วย

เดชา – สุจินดา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

Related posts