#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา -กรมชลประทาน เตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาใน 7 จังหวัด หลังปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้น

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา -กรมชลประทาน เตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาใน 7 จังหวัด หลังปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้น

นายธนากร ตันติกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า  ขณะนี้กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 12 ได้ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาใน 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี  ลพบุรี และพระนครศรีอยุธยา ให้บริหารจัดการน้ำ  เนื่องจากคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะมีแนวโน้มสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์ 300-500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ซึ่งส่งผลให้พื้นที่ริมน้ำมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท

ถึงบริเวณตำบลกระทุ่ม ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา และตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประมาณ 1.50-2.00 เมตร  ทั้งนี้ สำนักชลประทานที่ 12 ได้ควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว  ด้วยการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตร หรือหากปริมาณน้ำหลากตอนบนลดลง สำนักงานชลประทานที่ 12  จะปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงตามลำดับ  อย่างไรก็ตาม จึงขอแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   บริษัท ห้างร้านที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา  เช่น เขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร  และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

 

Related posts