#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ บุญเลิศ พุทธเจริญ ไร่ชนิกา บึงสามพัน” และครอบครัว ร่วมแสดงความยินดีกับร.ต.ท.(หญิง)ธนัชชา เวสสะโกศล หลานรัก ที่ได้รับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จากรั้วจุฬาลงกรณ์ฯ

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

บุญเลิศ พุทธเจริญ ไร่ชนิกา บึงสามพัน” และครอบครัว ร่วมแสดงความยินดีกับร.ต.ท.(หญิง)ธนัชชา เวสสะโกศล หลานรัก ที่ได้รับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จากรั้วจุฬาลงกรณ์ฯ


วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร

นายบุญเลิศ พุทธเจริญ เจ้าของไร่”ชนิกา” อำเภอบึงสามพัน
จังหวัดเพชรบูรณ์ และอุปนายกภาคเหนือ “สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.57ปี)” พร้อมด้วยครอบครัว

ร่วมแสดงความยินดีกับ ร้อยตำรวจโท(หญิง)ธนัชชา เวสสะโกศล ที่ได้รับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในขณะที่รับราชการตำรวจเป็นยศร้อยตำรวจโท(หญิง) ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มยินดีให้กับครอบครัว “พุทธเจริญ” โดยมีญาติพี่น้องมาร่วมแสดงความยินดี และมอบของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่การงานต่อไป เมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมา …///

#บุญเลิศ พุทธเจริญ เจ้าของ”ไร่ชนิกา” อ.บึงสามพัน
จ.เพชรบูรณ์
#อุปนายกภาคเหนือ
“สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย”

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์” รายงาน

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

Related posts