#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อสนองพระราชปณิธานและบำเพ็ญสาธารณกุศลถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อสนองพระราชปณิธานและบำเพ็ญสาธารณกุศลถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันที่ (3 มิถุนายน 2565) ที่บริเวณวัดเขาดิน ตำบลธนู อำเภออุทัย นายวีระชัย นาคมาศ(นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานนำจิตอาสาพระราชทานถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ และกล่าวเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 โดยมี นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ นายประพัน ตรีบุบผา ปลัดจังหวัด นายสินธพ โมรีรัตน์ ผอ. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นายสมลักษณ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภออุทัย ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา จิตอาสาพระราชทาน และจิตอาสา 904 เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมกันปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด จัดเก็บขยะมูลฝอย ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณวัดเขาดิน โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า 250 คน

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายนายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ โดยมี นายสุชาติ พิลาเดช ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี ณ แม่น้ำป่าสัก บริเวณท่าน้ำวัดสีจำปา ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดชา   อุ่นขาว   รายงานจากอยุธยา

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

Related posts