#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา  – ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา  – ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๑๙ น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ อัยการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ผู้บริหารสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม มูลนิธิ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ จุดเทียนมหามงคล กล่าวถวายราชสดุดีและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น ได้ต่อโคมเทียนให้หัวหน้าส่วนราชการ จุดเทียนถวายพระพร นำร้องเพลง “สดุดีจอมราชา” และกล่าวนำ “ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง

ด้วยตลอดระยะเวลาที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเป็นคู่พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษาและต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งในด้านการเกษตรและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพื่อฟื้นดินคืนป่า การพัฒนาอาชีพตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหาร บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนการพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ของราษฎร จากหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยทรงพระกรุณาส่งเสริมศิลปาชีพอันเป็นการดำรงรักษาเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยให้ธำรงอยู่ยั่งยืนสืบไป พระราชจริยวัตรอันงดงามเป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎโดยทั่วกัน

ในศุภวาระอันเป็นมงคลยิ่งนี้ “ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล
ด้วยความจงรักภักดีขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย เดชะพระสยามเทวาธิราช
และสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดอภิบาลบันดาลดลให้ใต้ฝ่าละออง
ธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน พระเกียรติคุณ
แผ่ไพศาลไปทั่วทุกทิศานุทิศ สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้า
และเหล่าพสกนิกรตราบกาลนานเทอญ”

เดชา   อุ่นขาว   รายงานจากอยุธยา

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

Related posts