#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – “อยุธยาซิตี้พาร์ค จับมือประมงจังหวัด ชวนอุดหนุนกุ้งกรุงเก่า”

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – “อยุธยาซิตี้พาร์ค จับมือประมงจังหวัด ชวนอุดหนุนกุ้งกรุงเก่า”

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 บริเวณชั้น 1 หน้าประตู G4 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดพิธีเปิดงาน “กิน กุ้ง กัน” โดยมี คุณสุชาติ พิลาเดช ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วย แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมพิธี

งาน “กิน กุ้ง กัน” เป็นกิจกรรมที่ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้า เพิ่มช่องทางการขาย อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชน และสร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร ในการร่วมกันส่งเสริมการตลาด กระจายรายได้ ให้กับเกษตรกรและชุมชนเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจำหน่ายกุ้งสดและบริการกุ้งเผา จากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามแปลงใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย โดยกลุ่มเกษตรกร บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด อาทิ ข้าวกล้อง ผักสด ผลไม้ ของหวาน สินค้าแปรรูป ต้นไม้มงคล สินค้าโอทอป และอาหารท้องถิ่น อีกด้วย

งาน “กิน กุ้ง กัน” จัดขึ้นในทุกวันศุกร์, เสาร์ และอาทิตย์ เริ่มวันที่ 10 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 รวม 12 วัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. บริเวณชั้น 1 หน้าประตู G4 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

เดฃา  อุ่นขาว   ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

Related posts