#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ เพชรบุรี – “เพชรบุรี เตรียมความพร้อม การจัดการแข่งขัน “เพชรบุรีมาราธอนครั้งที่ 1” ปลายปี 2565 นี้

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

เพชรบุรี – “เพชรบุรี เตรียมความพร้อม การจัดการแข่งขัน “เพชรบุรีมาราธอนครั้งที่ 1” ปลายปี 2565 นี้

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565
นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม โครงการเพชรบุรีมาราธอน ครั้งที่1 ณ ห้องประชุมศูนย์ดํารงธรรม ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี(หลังเก่า)

โดยมี นายยุทธนา
หยิมการุณ นายกสมาคมชาวเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ, ผู้แทนหน่วยงานราชการในจังหวัดเพชรบุรี, ภาคเอกชน, ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อม การจัดการแข่งขัน “เพชรบุรีมาราธอนครั้งที่ 1 ” โดยใช้สถานที่การแข่งขันในพื้นที่ อําเภอชะอํา และตําบลหาดเจ้าสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
โดยจะจัดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 ปลายปีต่อไป…///

#สมาคมชาวเพชรบุรี
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

Related posts