#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา -ผู้ว่าฯอยุธยา สั่งบูรณาการหน่วยงานออกตรวจติดตามและให้คำแนะนำการเปิดให้บริการของสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หลังผ่อนคลายมาตรการในพื้นที่อำเภอบางปะอิน เป็นวันที่ 2

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา -ผู้ว่าฯอยุธยา สั่งบูรณาการหน่วยงานออกตรวจติดตามและให้คำแนะนำการเปิดให้บริการของสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หลังผ่อนคลายมาตรการในพื้นที่อำเภอบางปะอิน เป็นวันที่ 2

ค่ำวันที่ (15 มิ.ย. 65) นายวีระชัย นาคมาศ(นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายนครินทร์ อาจหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ต.อ.พัทธนันท์ ทรงสมถวิล ผกก.สภ.บางปะอิน นายเอกรัฐ อิสโร จ่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข กอ.รมน.จ.อย. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเปิดให้บริการของสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด หรือสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้เริ่มเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา ตามการผ่อนคลายมาตรการของ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) โดยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอบางปะอิน ประกอบด้วย ร้านแสงจันทร์ ร้านลอง ร้านเพ้อ เป็นต้น

สำหรับการตรวจติดตามและให้คำแนะนำสถานประกอบการแต่ละแห่งได้ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขตามที่ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ได้กำหนดไว้หรือไม่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและแนวทางต่างๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งในส่วนของสถานประกอบการและผู้มาใช้บริการ โดยเฉพาะการตรวจคัดกรองและการได้รับวัคซีนตามที่กำหนด และที่สำคัญ ทุกสถานประกอบการ จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และต้องได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถเปิดให้บริการได้ และไม่เกิน เวลา 24.00 น. เท่านั้น

ซึ่งจากการตรวจติดตามในเบื้องต้นแล้ว พบว่า สถานประกอบการหลายแห่งให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการขออนุญาตเปิดให้บริการอย่างถูกต้อง พนักงานและลูกจ้างได้รับวัคซีนครบตามกำหนด รวมถึงเข็มกระตุ้น (เข็ม 3) ผ่านการประเมินตามมาตรการ Covid Free Setting รวมถึงมีการตรวจคัดกรองความเสี่ยงของพนักงาน ด้วยระบบ Thai Save Thai (TST) ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้แนะนำให้พนักงาน ลูกจ้าง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเอง Universal Prevention อย่างเคร่งครัด และต้องตรวจ ATK ทุก 7 วัน อีกด้วย

เดชา  อุ่นขาว   ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

Related posts