#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมมือ ร้านค้าถนนบางเอียน ทำความสะอาดตัดหญ้าพร้อมจัดระเบียบพื้นที่ สร้างความสวยงามพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมมือ ร้านค้าถนนบางเอียน ทำความสะอาดตัดหญ้าพร้อมจัดระเบียบพื้นที่ สร้างความสวยงามพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ด.ต.สุรินทร์ ผดุงเพียร พันจ่าอากาศเอก สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล และนายกฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ รองนายกเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมมือกับพ่อค้าแม่ค้าตลาดถนนบางเอียน ทำความสะอาดตัดหญ้า ปรับภูมิทัศน์พร้อมจัดพื้นที่ริมคลองระบายน้ำ ถนนบางเอียน เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั้งนี้

ได้มีการดำเนินการรื้อส่วนต่อเติมที่ยื่นไปในคลองระบายน้ำ สร้างความเป็นระเบียบตลอดเส้นทางด้วย
ทั้งนี้ ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ทุกพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการตัดหญ้าเกาะกลางถนน ปรับปรุงระบบไฟส่องสว่าง การดำเนินการจัดเก็บขยะตามจุดต่าง ๆ โดยรอบพื้นที่ รวมถึงจัดระเบียบร้านค้า การตั้งสิ่งของที่รุกล้ำเส้นทางต่าง ๆ สร้างทัศนียภาพที่ดี เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเปิดเมืองอีกด้วย

Cr.ไชยวัฒน์ ATV อยุธยา

เดชา   อุ่นขาว   ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

Related posts