#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ขอเชิญร่วมงานเห็ดตับเต่างานที่ 3 เรือนภายในงานมีกิจกรรมสินค้าของดีจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระหว่างวันที่ 8 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 ณโดมอเนกประสงค์หมู่ 6 ตำบลสามเรือนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – ขอเชิญร่วมงานเห็ดตับเต่างานที่ 3 เรือนภายในงานมีกิจกรรมสินค้าของดีจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระหว่างวันที่ 8 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 ณโดมอเนกประสงค์หมู่ 6 ตำบลสามเรือนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เลือกชมซื้อสินค้าจากผลิตภัณฑ์เห็ดตับเต่ามีการแสดงบนเวทีกลางการประกวดเห็ดตับเต่ายักษ์ประกวธิดาเห็ดตับเต่าการประกวดอาหารพื้นถิ่นและเมนูสร้างสรรค์จากเห็ดตับเต่าประกวดภาพจากเห็ดตับเต่า และมีกิจกรรม workshop ให้ความรู้

ชมนิทรรศการการจัดงานระหว่างวันที่ 8 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 ณโดมอเนกประสงค์หมู่ 6 ตำบลสามเรือนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดชา  อุ่นขาว   ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts