#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ระบบการแพทย์ฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ระบบการแพทย์ฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 12 กันยายน ณ ห้องประชุมการะเกด ชั้น 2 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ระบบการแพทย์ฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ตัวแทนจาก กองกำกับตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้

โดยมี ร.ต.อ.หญิงนวรัตน์ ธรรมรัตน์โศภณ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการลงนามความมือในครั้งนี้ สำหรับบการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อภารกิจนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) ระบบการแพทย์ฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกิดเป็นศูนย์รับแจ้งตุและสั่งการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน่วยปฏิบัติการทางการแพทย์ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทุกกลุ่มทุกวัย ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาให้ความรู้ในครั้งนี้

เดชา อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

Related posts