#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ สื่อมวลชน สปป.ลาว เยือนกระทรวงการต่างประเทศไทย

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

สื่อมวลชน สปป.ลาว เยือนกระทรวงการต่างประเทศไทย

อัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว นำคณะสื่อมวลชน สปป.ลาว เยือนกระทรวงการต่างประเทศไทย ตามโครงการนำสื่อมวลชน สปป.ลาวเยือนไทย ร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย รองอธิบดีกรมสารนิเทศ ยืนยันความสัมพันธ์ไทย-ลาว มีปฏิสัมพันธ์ระดับดีมากและแน่นแฟ้น

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 13 กันยายน 2565 นางสาวจิรัสยา พีรานนท์ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ นำคณะผู้แทนสื่อมวลชนลาวจากสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาว เข้าพบนายธนวัต ศิริกุล รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายวรพันธ์ ศรีวรนาถ ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออก 2 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วม และได้รับฟังการบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างไทยกับ สปป.ลาว

คณะสื่อมวลชน สปป.ลาว นำโดยนายสะหวันคอน ราชมุนตรี ประธานสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาว โดยมีนายสูนทอน คันทะวง รองประธานสมาคมฯ นายวิไล มะนีลัด รองผู้อำนวยการใหญ่สำนักข่าวสารประเทศลาว นายวันนะสิน สิมมะวง รองหัวหน้ากรมสื่อมวลชน กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยวแห่งสปป.ลาว นายทองลิด เหลี่ยมไซยะจัก ที่ปรึกษาสมาคมฯ และหัวหน้าบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ-สังคม นายบุนทอง กองมะนี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของสมาคมฯ และผู้สื่อข่าว สำนักข่าว Vientiane Times และนางมะโนลี แก้วคุนบอลิสัก พนักงานผู้ช่วยงานห้องการบริหารของสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาว และผู้ประกาศข่าวจากวิทยุแห่งชาติลาว ร่วมเดินทางมาด้วย

ในโอกาสดังกล่าว รองอธิบดีกรมสารนิเทศได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของไทย การส่งเสริม soft power การใช้เครื่องมือประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะที่หลากหลายและเข้าถึงประชาชน รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศ จากนั้น ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออก 2 ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-สปป.ลาว ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระดับดีมาก และมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นในทุกระดับ และล่าสุดได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งมีแผนจะเพิ่มพูนความร่วมมือทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และความสัมพันธ์ระดับประชาชน

ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านสื่อมวลชนซึ่งต่างเห็นพ้องกันว่ามีความสำคัญยิ่งต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ของสองประเทศ ทั้งการสร้างความเข้าใจที่ดีและความรู้สึกอันดีระหว่างกัน รวมทั้งการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเมื่อมีประเด็นละเอียดอ่อนที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลของทั้งสองประเทศให้ความสำคัญ

กิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนำสื่อมวลชน สปป.ลาว เยือนประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่จัดขึ้นร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2565 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสื่อมวลชนสปป. ลาว – ไทย และสร้างเสริมทัศนคติที่ดี ตลอดจนเพิ่มพูนความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากขึ้นระหว่างประชาชนทั้งสองฝ่าย./

(#)สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts