#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์  21 กันยายน 2565 เป็นวันสันติภาพสากล ทาง มจร. เห็นสมควรจัดงานรำลึกถึงวันแห่งสันติภาพ โดย Theme ของงาน คือ “สันติภาพลงดิน สันติภาพกินได้ “

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

21 กันยายน 2565 เป็นวันสันติภาพสากล ทาง มจร. เห็นสมควรจัดงานรำลึกถึงวันแห่งสันติภาพ โดย Theme ของงาน คือ “สันติภาพลงดิน สันติภาพกินได้ “

ในวันดังกล่าว มจร. พิจารณามอบโล่รางวัลชื่อ “ลมหายใจแห่งสันติภาพ”ให้ท่านอาจารย์วิชา มหาคุณโดยมีแนวคิดว่า ผู้ได้รับรางวัลจะต้องทำประโยชน์ให้กับชาติ และแผ่นดิน โดยเฉพาะชุมชน โดยเน้นผลลัพธ์ที่ทำจริงเพื่อให้เกิดมรรคผลในเชิงรูปธรรมกับชุมชนจริงจริง และจะมีพระอาจารย์อีกท่านหนึ่ง ทำในเรื่องโคกหนองนา โมเดล และได้รับรางวัลด้วย ตามกำหนดการ ท่านอาจารย์วิชา จะปาฐกถาพิเศษ เกี่ยวกับโครงการช่อสะอาด ซึ่งเป็นแนวทางการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้ง ความรุนแรง หรือช่วยประชาชนไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำในความยุติธรรม ปาฐกถาพิเศษ อยู่ในเวลาประมาณ 10 นาที โดยจะอัดคลิปตอนที่ท่านบรรยายไว้ด้วยเพื่อทำคลิปเผยแพร่ตรอไป ทั้งนี้ทางผู้จัดได้จัดการประชุมแบบ online และมีผู้เข้าร่วมอยู่ในห้องประชุม ของวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ที่ มจร.ส่วนหนึ่ง

เดชา   อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts