#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา  – ป.ป.ช.อยุธยา  เดินหน้าติดตามการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.บ้านลี่  สร้างไม่แล้วเสร็จ ทิ้งร้างหลายปี

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา  – ป.ป.ช.อยุธยา  เดินหน้าติดตามการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.บ้านลี่  สร้างไม่แล้วเสร็จ ทิ้งร้างหลายปี

วันนี้ (27 ก.ย. 65)  สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยการนำของนางสาวภัคศรัณย์ โอสถสงเคราะห์  เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต  เปิดเผยว่า  ได้รับแจ้งจากเครือข่ายชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ว่าอาคารก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่แห่งใหม่  ตั้งอยู่ที่อำเภอบางปะหัน ได้ปล่อยทิ้งร้างมาเป็นเวลาหลายปี  จนกลายเป็นอนุสรณ์อาคารร้างไปแล้ว  ล่าสุด ป.ป.ช.อยุธยา

ได้ลงพื้นที่เพื่อสอบถามความเป็นมาต่อเรื่องดังกล่าว  ซึ่งพบว่า  อาคารมีโครงการสร้างเป็นอาคารสำนักงาน อบต. บ้านลี่  แห่งใหม่ ตามสัญญาจ้างที่ e1/2562 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน  2561  โดยสัญญาแบ่งจ่ายเป็น 4 งวดงาน  เบิกจ่ายค่าจ้าง 1 งวดงาน  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562  จำนวน 1,823,596.26 บาท   และต่อมาผู้รับเหมาส่งมอบงานช้ากว่ากำหนด   จึงมีการเรียกค่าปรับตามสัญญา แต่ผู้รับเหมาไม่ยอมจ่ายค่าปรับ  ดังนั้น ผู้ว่าจ้างจึงบอกยกเลิกสัญญา   และไม่มีการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม เนื่องจากผู้รับเหมาได้ทำการฟ้อง อบต.บ้านลี่ ต่อศาลปกครอง  โดยระบุว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่มีอำนาจบอกเลิกสัญญา  จึงต้องรอให้ศาลมีคำพิพากษา จึงจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้แนะนำให้หน่วยงานชี้แจงประชาชนให้เข้าใจว่าเรื่องอยู่ในขั้นตอนของศาลไม่สามารถดำเนินการได้  พร้อมกับให้เรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้รับเหมาที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts