#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – เอไอเอส เคียงข้าง เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ พื้นที่อุทกภัย พนักงานอุ่นใจอาสา ลงพื้นที่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – เอไอเอส เคียงข้าง เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ พื้นที่อุทกภัย
พนักงานอุ่นใจอาสา ลงพื้นที่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

จากสถานการณ์ฝนตกหนัก ที่เกิดจากอิทธิพลของพายุโนรูที่ผ่านมาในพื้นที่ภาคกลาง และทั่วภูมิภาคของประเทศ เป็นผลทำให้เกิดน้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในภูมิภาคกลางซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำ ส่งผลให้ประชาชนริมน้ำจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน


เอไอเอส ขอส่งความห่วงใย พร้อมช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบภัย และเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สัญญาณเครือข่ายพร้อมต่อการสื่อสารได้อย่างดีที่สุด  ในด้านอำนวยความสะดวกของการใช้งาน  เอไอเอสดำเนินการขยายระยะเวลาชำระค่าบริการสำหรับลูกค้ารายเดือน และลูกค้า AIS Fibre พร้อมกับขยายเวลาการใช้งานให้กับลูกค้าระบบเติมเงินด้วย โดยเอไอเอส จะแจ้งลูกค้าที่ได้รับความช่วยเหลือผ่านทาง SMS

โดยตรง   และล่าสุด นายฉัตรชัย ทิพย์ญาณ หัวหน้างานขายกลุ่มลูกค้าองค์กร ภูมิภาค-ภาคกลาง บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) นำทีมพนักงานอุ่นใจอาสาลงพื้นที่  ชุมชนภูเขาทองอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ประสบภัยน้ำท่วมมานานกว่า 2 เดือน มอบน้ำดื่ม และถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาผลกระทบและเป็นขวัญกำลังใจ

ทั้งนี้ชาวเอไอเอส ขอส่งกำลังใจ และยืนยันที่จะสนับสนุน ดูแลระบบสื่อสารให้ทุกท่านอุ่นใจแม้ในช่วงเวลาเกิดวิกฤติจากภัยธรรมชาติอย่างเต็มกำลัง เราพร้อมเคียงข้างเพื่อร่วมก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน

เดชา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา

สนับสนุนโดย

Related posts