#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ตรวจเยี่ยมแนวทางการป้องกันอุทกภัยปี 2565 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การ management การส่งต่อ

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์
อยุธยา – ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ตรวจเยี่ยมแนวทางการป้องกันอุทกภัยปี 2565 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การ management การส่งต่อ

วันที่ 8 ตุลาคม 2565 นายแพทย์ ธเนศ ดุสิตสุนทรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ตรวจเยี่ยม แนวทางการป้องกันอุทกภัยปี 2565 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การ management การส่งต่อ และอื่นๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการ ผู้ป่วยและญาติ ให้ได้รับความสะดวกและได้รับบริการ

เป็นอย่างดีสืบเนื่องจากวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ช่วงเช้าคณะกรรมการบริหารรวมกันหาแนวทางแก้ไขและเตรียมการร่วมกัน

 

ช่วงบ่ายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดได้เข้ามาตรวจเยี่ยมให้แนวทางแก้ไขและแนวทางช่วยเหลือ ต่างๆอย่างครบถ้วน ดังคำสั่งการด้านล่าง ในการนี้ นายพินิจ เจริญเผ่า ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นางอ่อนน้อม ธูปะวิโรจน์ หัวหน้าพยาบาล รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

Cr.ภาพ-ข่าว ศูนย์ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

สนับสนุนโดย

Related posts