#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นางเตือนใจ ตรีบุบผา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมพิธีเปิดงานกิ่งกาชาดอำเภอวังน้อย ประจำปี 2565

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นางเตือนใจ ตรีบุบผา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมพิธีเปิดงานกิ่งกาชาดอำเภอวังน้อย ประจำปี 2565

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 20.00 น. นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นางเตือนใจ ตรีบุบผา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาด/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เข้าร่วมพิธีเปิดงานกิ่งกาชาดอำเภอวังน้อย ประจำปี 2565

ร่วมกับนายอำเภอวังน้อย นายกกิ่งกาชาดอำเภอวังน้อย สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวังน้อย ปลัดอำเภอ และผู้นำชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้มอบให้กาชาดอำเภอ สำหรับใช้ในกิจการสาธารณกุศลและกิจการสาธารณประโยชน์ รวมทั้งการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ


โดยการจัดงานกิ่งกาชาดอำเภอวังน้อย ประจำปี 2565 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-20 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามข้างปั๊ม ปตท.(บ้านใหญ่) ถนนพหลโยธิน (ขาเข้า) ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์” รายงานจากอยุธยา

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเที่ยวงานกิ่งกาชาดอำเภอวังน้อย

Related posts