#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ป.ป.ช.อยุธยา  ตั้งเป้าปีหน้าผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก พร้อมตั้งชมรม STRONGฯ ให้ครอบคลุม 16 อำเภอ

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – ป.ป.ช.อยุธยา  ตั้งเป้าปีหน้าผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก พร้อมตั้งชมรม STRONGฯ ให้ครอบคลุม 16 อำเภอ
วันนี้ (16 พ.ย.65) ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ นางศิริพร กฤชสินชัย ประธานโค้ช STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต  จัดขึ้นโดย ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อกำหนดเป้าหมายลงพื้นที่ป้องกันการทุจริตเชิงรุกในปี 2566


นางศิริพร กฤชสินชัย  เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตพระนครศรีอยุธยา ดำเนินโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต  มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก พร้อมขยายเครือข่ายจับตามองและแจ้งเบาะแส ให้ครบทั้ง 16 อำเภอ ภายใต้ “ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตระดับอำเภอ”

โดยกำหนดจุดเป้าหมายดำเนินการ  เช่น  บ่อขยะที่อำเภอนครหลวง  การรุกล้ำลำน้ำ  รถบรรทุกน้ำหนักเกิน  บ่อดินบ่อทราย  โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร  และอื่นๆ   ซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่ ป.ป.ช.อยุธยา จะดำเนินการในปี 2566  นอกจากนี้  ยังได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA อีกด้วยหลังพบว่า อบต.บ้านพลับ อำเภอบางปะอิน ได้ลำดับที่ 1 ของประเทศ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องขับเคลื่อนให้ท้องถิ่นเข้าสู่กระบวนการ  ITA แบบครบวงจรและเต็มร้อย  อย่างไรก็ตาม  ก่อนหน้านี้ ป.ป.ช.อยุธยา และเครือข่าย ได้บูรณาการป้องปรามการทุจริตจนประสบผลสำเร็จหลายหน่วยงาน/โครงการ  และพร้อมเดินหน้าป้องปรามต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักต่อการกระทำผิด

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

สนับสนุนโดย

อยุธยา – เชิญเที่ยวงาน“งานฤดูหนาว เมืองกรุงเก่าอยุธยา” 9 – 18 ธันวาคม 2565 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (บึงพระราม)

Related posts