#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา -นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเริ่มดำเนินโครงการอยุธยาเมืองสะอาดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 เรื่อยมา  จากนั้นหลายๆพื้นที่ หลายๆหน่วยงานที่ร่วมมือกัน ด้วยฃ่วยกันสร้างอยุธยาให้สวยงามสมเป็นเมืองมรดกโลก

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา -นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเริ่มดำเนินโครงการอยุธยาเมืองสะอาดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 เรื่อยมา  จากนั้นหลายๆพื้นที่ หลายๆหน่วยงานที่ร่วมมือกัน ด้วยฃ่วยกันสร้างอยุธยาให้สวยงามสมเป็นเมืองมรดกโลก

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. อำเภอพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับเทศบาลเมืองอโยธยา อบต. เกาะเรียน และ อบต. หันตรา ปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณริมถนนสายเอเชีย ขาเข้า – ขาออก ระยะทาง 6 กิโลเมตร ตามโครงการอยุธยาเมืองสะอาด และเตรียมความพร้อมรับคณะองค์การสหประชาชาติ ที่จะเดินทางไปจังหวัดลพบุรีในวันที่ 26 มีนาคม 2566
⚠️อบต.หันตรา เส้นทาง สะพานข้าวเม่า – มทร.สุวรรณภูมิ
⚠️เทศบาลเมืองอโยธยา เส้นทางตั้งแต่ตึกเจริญ23ไพบูลย์ – โรจนะคอนโด
⚠️อบต. เกาะเรียน เส้นทางหน้าหมู่บ้านพรพิศ – ทาง สนง.เกษตร จังหวัดฯ
⚠️อบต.บ้านเกาะ เส้นทาง สะพานบ้านม้า – ปั๊มน้ำมัน ปตท.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจทีมงานอำเภอบางปะอิน ในการทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้มีความสะอาดเรียบร้อยตลอดเส้นทาง

นายปกรณ์เกียรติ กาฬษร นายอำเภออุทัย พร้อมด้วยนายสมยศ ขอพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธนู นายพงษ์ศักดิ์ จำแนกสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า หมวดทางหลวงพระนครศรีอยุธยาและปลัดอำเภอ ข้าราชการ ลูกจ้าง สมาชิก อส. ประชาชนได้ร่วมกันเก็บขยะ ทำความสะอาด ตัดแต่งต้นทองอุไร และปรับภูมิทัศน์ ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการ ”อยุธยาเมืองสะอาด” บริเวณริมถนนสายเอเซียทางหลวงหมายเลข 32 กม.ที่ 19 + 900 – กม.ที่ 21 + 200 ขาขึ้นไปจังหวัดนครสวรรค์ ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลธนูและองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย

นายดุสิต ศิริวราศัย นายอำเภอบางปะอิน นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ที่ทำการปกครองอำเภอบางปะอินกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร่วมกับ เทศบาลตำบลตลองจิก ร่วมกันเก็บขยะข้างทางและปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมถนนสายเอเชีย ทั้งฝั่งขาเข้า-ขาออก เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ต้อนรับการเดินทางของคณะผู้ช่วยเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ที่จะเดินทางผ่านไปจังหวัดลพบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2566 นี้

เดชา  อุ่นขาว  บรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

Related posts