#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ผวจ.อยุธยา ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ส่วนบรรยากาศเลือกตั้งล่วงหน้าอยุธยา คึกคัก ประชาชนมารอคิวแต่เช้า

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – ผวจ.อยุธยา ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ส่วนบรรยากาศเลือกตั้งล่วงหน้าอยุธยา คึกคัก ประชาชนมารอคิวแต่เช้า

วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่บริเวณอยุธยาฮอล ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยา เป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนจำนวนมากมารอลงคะแนนตั้งแต่เวลา 07.00 น. โดย นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางมาลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการเลือกตั้งล่วงหน้า โดยมี นางสาวณัฏฐ์อริญ แก้วญาณะสิทธิ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายเดชาธร เชาว์เลขา นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับพร้อมนำตรวจเยี่ยมหน่วยตั้งที่ให้บริการประชาชน

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า จากการตรวจเยี่ยมจุดเลือกตั้งที่จัดไว้บริการประชาชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดี ประชาชนไม่แออัด และการตั้งจุดเลือกตั้งล่วงหน้าในศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยา มีความสะดวกเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งอากาศไม่ร้อนด้วย

นางสาวณัฏฐ์อริญ แก้วญาณะสิทธิ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ประชาชนมีความตื่นตัวที่จะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นอย่างมาก โดยมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง เขต 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจำนวนถึง 27,679 คน ทางสำนักงานการเลือกตั้งฯ ได้จัดสถานไว้บริการประชาชนไม่ให้ต้องคอยนาน รวมถึงจัดสถานที่จอดรถโดยรอบบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยา สามารถจอดได้กว่า 4000 คัน รวมถึงมีรถรางบริการรับส่งฟรีอีกด้วย ส่วนการเลือกตั้งล่วงหน้าของผู้พิการ ได้จัดสถานที่เลือกตั้งไว้ภายในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีเจ้าหน้าที่มาให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการด้วยเช่นกัน

เดชา อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

Related posts