#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาส วัันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”วันพ่อแห่งชาติ”

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา-ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาส วัันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”วันพ่อแห่งชาติ”

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 ณ พระราชวังบางปะอิน (ลานจอดรถ) ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเทวพงศ์พันธ์  เมืองยม  ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาส วัันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”วันพ่อแห่งชาติ”โดยมี นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจัังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี

เดชา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา

 

Related posts