#เดย์ไทม์นิวส์ออนไทม์ หลักสูตร(สวปอ.มส.SML)รุ่นที่ 5 มอบสิ่งของสนับสนุนรางวัลงานกาชาด ปี 66

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไทม์

หลักสูตร(สวปอ.มส.SML)รุ่นที่ 5 มอบสิ่งของสนับสนุนรางวัลงานกาชาด ปี 66

สมาคมแม่บ้านกองทัพไทยและสมาคมแม่บ้านทหารเรือ พลเอก อรรถนพ ลาภชุ่มศรี ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML)พร้อมด้วย พล.ต.นรินทรักษ์ เชษฐศิริ ประธานนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่5 (สวปอ.มส.SML 5) และคณะนักศึกษา (สวปอ.มส.SML 5) ได้เดินทางไปยังสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อมอบสิ่งของสนับสนุนรางวัลงานกาชาดประจำปี 2566 รวมมูลค่าประมาณ 400,000 บาท

โดยมี คุณปัญญดา หนุนภักดี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะ เป็นผู้รับมอบ และในวันเดียวกันนี้ คณะหลักสูตรฯยังได้เดินทางไปยังสมาคมภริยาทหารเรือ สาขาท่าช้าง เพื่อมอบสิ่งของสนับสนุนรางวัลงานกาชาดประจำปี 2566 รวมมูลค่าประมาณ 400,000 บาทโดยมี คุณกีรตา พันธุ์เอี่ยม นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือเป็นผู้รับมอบ

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts