#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ หนองคาย – โรงไฟฟ้าหนองคายน่าอยู่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับชุมชน ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งโรงงาน ในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2567 

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

หนองคาย – โรงไฟฟ้าหนองคายน่าอยู่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับชุมชน ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งโรงงาน ในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2567

บริษัทหนองคายน่าอยู่ จำกัด โดยคุณประเสริฐ นาคนิคาม ผู้อำนวยการฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ และคุณชิติสรรค์ สุขผล ผู้จัดการโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าหนองคายน่าอยู่ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าอยู่ในพื้นที่จังหวัดหนองคายได้เปิดเผยถึงการทำกิจกรรม CSR ในพื้นที่ ตำบลโพนสว่าง อำเภอเมืองหนองคาย ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งโรงงาน ในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2567 ซึ่งมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งนี้ก็เพื่อแบ่งปันความสุขสู่ชุมชนซึ่งเป็นมิตรที่ดีโดยรอบโรงงาน

– สำหรับความรับผิดชอบต่อสังคม ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง, ร่วมกิจกรรมจิตอาสากับกลุ่ม อสม.ในพื้นที่, ส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในชุมชน, สนับสนุนด้านการศึกษา, ส่งเสริมด้านการกีฬา
– ด้านกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ร่วมกับ วัด โรงเรียน ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ในพื้นที่
– ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยเข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับผู้นำชุมชน พร้อมลงพื้นที่รับฟังปัญหาและข้อวิตกกังวลของชาวบ้านในชุมชนตำบลโพนสว่าง
นอกจากนี้ทาง โรงไฟฟ้าหนองคายน่าอยู่ ยังส่งเสริมและสนับสนุนด้านประเพณีและวัฒนธรรมภายในพื้นที่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งยังจัดให้มีกิจกรรมร่วมกับชุมชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นความรับผิดชอบต่อชุมชนที่ทาง โรงไฟฟ้าหนองคายน่าอยู่ ได้ทำร่วมกับชุมชนอย่างตลอดมา

เดชา   อุ่นขาว   บรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

 

Related posts