#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ จังหวัดนครสวรรค์ ส.ส.ทรงศักดิ์ช่วยชาวบ้านให้มีไฟฟ้าใช้หลังจากรอมา50ปี

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

จังหวัดนครสวรรค์ ส.ส.ทรงศักดิ์ช่วยชาวบ้านให้มีไฟฟ้าใช้หลังจากรอมา50ปี

วันที่ 8 พ.ค.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สส.ทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 นครสวรรค์พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่ บ้านหนองหูช้าง หมู่ที่ 2, 3 ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพบตัวแทนชาวบ้านทั้ง 2 หมู่ หลังได้ดำเนินการขอไฟฟ้าให้กับชาวบ้านซึ่งชาวบ้านจำนวน 38 ราย ไม่มีไฟฟ้าใช้มานานมากได้มีไฟฟ้าใช้หลังชาวบ้านได้ยื่นเรื่องผ่านทาง สส.ทรงศักดิ์ เพื่อขอไฟฟ้าใช้ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าใช้มานานกว่า 50 ปี


สืบเนื่องมาจากนายสุพิน พูม่วง ตัวแทนของชาวบ้านทั้ง 2 หมู่ เผยว่าดีใจมาเพราะว่าไฟฟ้าที่ได้มาจะนำมาใช้ในครัวเรือนและ มาใช้สูบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร เนื่องมาจากพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ทำการเกษตรเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะมีคลองชลประทานที่สูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านมาแต่สุดสายก่อน บางพื้นที่ก็ไม่ได้รับน้ำจากคลองชลประทาน จึงต้องใช้น้ำบาดาลมาการเกษตร เมื่อก่อนใช้น้ำมันแต่ช่วงหลังมาน้ำมันแพงขึ้นเรื่อย จึงอยากใช้ไฟฟ้าแทนเพราะว่าถ้าใช้ไฟฟ้าจะมีค่าใช้จ่ายถูกกว่า


ส่วน นายสมภพ กะละกล ผู้จัดการไฟฟ้า อำเภอโกรกพระ เผยว่า เมื่อก่อนชาวบ้านได้ร้องขอมาแต่ทำไม่ได้เนื่องจากจำนวนผู้ที่จะใช้ไฟฟ้ามีน้อย มาช่วงที่ทาง นายทรงศักดิ์ ทำเรื่องช่วยชาวบ้านเพื่อขอไฟฟ้าใช้ได้รวมตัวกันทั้งหมด 38 ครอบครัวเพื่อขอขยายเขตการส่งไฟฟ้าไปอีก 2 กิโลเมตร ที่ทำได้เพราะว่ามาคำนวนตามหัวของการไฟฟ้าแล้วสามารถขยายเขตการใช้ไฟฟ้าได้ จึงได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมเพื่อขยาย และได้รับการอนุมัติจึงดำเนินการสิ้นสุดแล้ว ในส่วนวันนี้ทางชาวบ้านหนองตะแคง หมู่ที่ 5 ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ รวมตัวกัน 18 รายเพื่อขอขยายเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 กิโลเมตร เพื่อให้ชาวบ้านหนองตะแคง ได้มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน และการเกษตร คาดว่าเรื่องนี้จะนำเข้าที่ประชุมต้นเดือนหน้าถึงจะรู้ผลว่าจะได้ขยายหรือไม่

เดชา   อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts