#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา –  มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์”โครงการปลูกผัก สร้างสุข สร้างรายได้” โรงเรียนวัดหนอง ไม้ซุง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา –  มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์”โครงการปลูกผัก สร้างสุข สร้างรายได้” โรงเรียนวัดหนอง ไม้ซุง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

 

วันที่  14 มิถุนายน 2567 คุณอรุโณชา ภาณุพันธุ์ กรรมการ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ คุณปกรณ์เกียรติ กาฬษร นายอำเภออุทัย ดร.กัลยา มาลัย ผู้อำนวยการสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยาเขต 1 ร่วมส่งมอบโครงการปลูกผัก สร้างสุข สร้างรายได้” โรงเรียนวัดหนอง ไม้ซุง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยาโดยได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆ เดิมเต็มโอกาส สร้างความสุข และรอยยิ้มให้กับน้อง ๆ ผ่านหลากหลายกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ในครั้งนี้ได้เดินหน้า “โครงการปลูกผัก สร้างสุข สร้างรายได

เพื่อ เปลี่ยนพื้นที่ว่างในโรงเรียนใช้เป็นพื้นที่ปลูกผักกะละมังปลอดสารพิษ ส่งเสริมให้น้อง ๆ นักเรียนปลูกผักแบบ เกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยอย่างยั่งยืน สามารถนำผักที่ปลูก ได้มาทำเป็นอาหารกลางวัน รับประทาน ในโรงเรียน และพัฒนาต่อยอดสามารถนำไปขายสร้างรายได้ได้ด้วย ซึ่งครั้งนี้ได้ส่งมอบ “โครงการปลูกผัก สร้างสุข สร้างรายได้” ให้กับน้อง ๆ โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง อ.อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณอรุโณชา ภาณุพันธุ์ กรรมการ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ เป็นประธานส่ง มอบ

“โครงการปลูกผัก สร้างสุข สร้างรายได้” ผ่าน คุณนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัด พระนครศรีอยุธยา คุณปกรณ์เกียรติ กาฬษร นายอำเภออุทัย ดร.กัลยา มาลัย ผู้อำนวยการสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยาเขต 1 และ คุณน้ำอ้อย สุนทรพฤกษ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง มาร่วมงานด้วย วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 10.30 น โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง อ.อทัย จ.พระนครศรีอยธยา

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

Related posts