#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แถลงข่าวงานวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ 13

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แถลงข่าวงานวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ 13

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน นายสำเริง รื่นพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน นายดุสิต ศิริวลาศัย นายอำเภอบางปะอิน พร้อม สจ.ณรงค์ชัย กรรณสูตร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ประชาชน และสื่อมวลชน ร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้

นายสำเริง รื่นพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน กล่าวว่า ตำบลสามเรือนเตรียมพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวชมงานวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ 13 ประจำปี 2567 โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ได้จัดกิจกรรมในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2567 ตลอดทั้งวันตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การประกอบอาหารจากเห็ดตับเต่า ชมนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี การประกวดแฟนตาซีจำแลงเห็ดตับเต่า สินค้า OTOP นั่งรถราง ล่องเรือ (ฟรี) ชมวิถีชีวิตชาวบ้านตำบลสามเรือน ชมนกปากห่าง ชมรังนกกระจาบ และชมสวนโสน ริมน้ำสอง ฝั่งคลองโพธิ์ ส่วนในเวลากลางคืนมีดนตรีให้ชมทั้ง 2 วัน

ด้าน นายดุสิต ศิริวลาศัย นายอำเภอบางปะอิน เปิดเผยว่า ด้วยเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ประชาชนส่วนหนึ่งได้ประกอบอาชีพเพาะเห็ดตับเต่า โดยมีจำนวนผู้เพาะเห็ดตับเต่าประมาณ 250 ราย พื้นที่ในการเพาะเห็ดตับเต่าประมาณ 200 กว่าไร่ ซึ่งเป็นอาชีพเสริมที่ทำสืบต่อกันมานานและเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างดี โดยเกษตรกรภายในตำบล มีการรวมตัวกันในการจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรผู้ผลิตเห็ดตับเต่า ซึ่งผลผลิตเห็ดตับเต่าที่ได้ มีความปลอดภัยและไม่มีสารพิษจากเคมี เนื่องจากเป็นการเพาะพันธุ์ตามธรรมชาติและตามฤดูกาล โดยสามารถเก็บผลผลิตได้วันละประมาณ 1,000 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 120 – 150 บาท ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวในแต่ละปีประมาณ 5 เดือนเท่านั้น ตั้งแต่เดือน เมษายน – สิงหาคม มีเงินหมุนเวียนให้เกษตรกรไม่น้อยกว่า 10,000,000 บาทต่อปี

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

Related posts