#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา ปลูกป่าถวายในหลวง

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา ปลูกป่าถวายในหลวง

วันนี้ (10 ก.ค.67) ที่หอประชุมอาคาร 100 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  โดยมี ศาสตราจารย์  ดร.คณิต เขียววิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

นายปรีชา ประสพผล ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คณบดีคณะต่างๆ  เจ้าหน้าที่ พนักงาน และนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ มาร่วมพิธีจำนวนมาก พร้อมกันนี้ ได้ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณวัดบรมพุทธาราม ซึ่งเป็นวัดร้าง ต้นตระกูลพลูหลวง สมัยพระเพทราชา และอยู่ภายในมหาวิทยาลัยฯ  ทั้งนี้ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   มีนายฉลองศักดิ์ อารีย์วงศ์ อดีตคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้ดำเนินโครงการปลูกป่าถวายในหลวง  โดยนำพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดและเป็นพันธุ์ไม้หายาก มาปลูกรอบบริเวณวัดบรมพุทธาราม

นายปรีชา ประสพผล ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  กล่าวว่า  กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรม เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  โดยร่วมกับนักศึกษาช่วยกันปลูกต้นไม้  เพื่อให้บริเวณรอบโบราณสถานวัดบรมพุทธารามเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติ  ที่แสดงถึงความจงรักภักดี อีกทั้ง ยังเป็นการดำเนินกิจกรรมในช่วงที่มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จะครบ 120 ปีในปี 2568 อีกด้วย

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts