#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา  หลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียว จัดงานสมโภชหอพระพุทธรูปพระพุทธไตรรัตนนายกในเดือนมหามงคล

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา  หลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียว จัดงานสมโภชหอพระพุทธรูปพระพุทธไตรรัตนนายกในเดือนมหามงคล

วันนี้ (9 ก.ค.67) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีฉลองสมโภชหอพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย “พระพุทธไตรรัตนนายก (จำลอง)”  โดยมี นายปรีชา ประสพผล ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  นางรจนา เพิ่มพูน  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    พร้อมคณะผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส เข้าร่วม

นายปรีชา ประสพผล ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เปิดเผยว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ  จัดงานฉลองสมโภชหอพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย “พระพุทธไตรรัตนนายก (จำลอง)” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม  2567  และ ร่วมเฉลิมฉลองมณฑปหอพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลังจากสร้างขึ้นในโอกาสมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาครบ 100 ปีในปี 2548 แห่งการสถาปนา จากโรงเรียนฝึกหัดครู ต่อมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏในปัจจุบัน

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

Related posts