#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 17.09 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ วัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพระราชภาวนาวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 2 ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีเสกน้ำ เจิมเทียนชัย เทียนมหามงคล ซึ่งในวันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2567 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะจัดพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ประกอบพิธีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดตูม มีแหล่งน้ำสำคัญและสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ โดยใช้น้ำภายในพระเศียรหลวงพ่อทองสุขสัมฤทธิ์และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อทองสุขสัมฤทธิ์เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ทรงเครื่องแบบจักรพรรดิราชปางมารวิชัย มีลักษณะพิเศษคือพระเศียรตอนเหนือพระนลาฏและพระเกตุมาลาเปิดออกได้ภายในพระเศียรกลวงเป็นบ่อ กว้างลึกลงไปเกือบถึงพระศอ มีน้ำไหลซึมออกมาตลอดเวลา น้ำเย็นใสบริสุทธิ์และมีรสจืดสนิท ชาวบ้านนับถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ ใช้ประสมยารักษาโรคและประพรมศีรษะเพื่อความเป็นสิริมงคล

ส่วนบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดตูมอยู่ข้างพระอุโบสถ ตามตำนานกล่าวว่าพระโบสถเป็นสถานที่ทำพิธีลงเครื่องพิชัยสงครามมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เคยเสด็จฯ มาทรงประกอบพระราชพิธีลงเครื่องพิชัยสงครามที่พระอุโบสถ และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้พระวิสุทธาจารย์เถร (เลื่อง สิริวทุฒโน) วัดประดู่ทรงธรรม ประกอบพิธีลงยันต์และอักขระบนผ้าขาวสำหรับติดธงกระบี่ธุชและธงพระครุฑพ่าห์ที่พระอุโบสถวัดตูม ชาวบ้านนับถือใช้เป็นที่ปลุกเสกเครื่องรางของขลังและนับถือว่าบ่อน้ำข้างพระอุโบสถเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์มาแต่โบราณ

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

Related posts