ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมหารือแนวทางในการประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการส่งเสริมตลาด ปี 2562

ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมหารือแนวทางในการประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการส่งเสริมตลาด ปี 2562

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 ณ ร้านอาหารบ้านอยุธยารมย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้เชิญสื่อมวลชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 30 คน เข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้

นางอรสา อาวุธคม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลัก ของการจัดการประชุมฯ คือการนำเสนอแผนปฏิบัติการส่งเสริมตลาดของ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2562 และหารือแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสื่อมวลชน และ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น และ/หรือ ข้อเสนอแนะจากสื่อมวลชนในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในมุมมองของสื่อมวลชน

เมื่อปี 2561 จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวน 8,954,949 คน เพิ่มขึ้น 11.81 % โดยแบ่งสัดส่วนเป็นชาวไทยจำนวน 5,288,744 คน เพิ่มขึ้น 11.81 % และชาวต่างประเทศจำนวน 3,666,205 คน เพิ่มขึ้น 3.93 % มีรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด 17,096.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.53 % โดยแบ่งเป็นคนไทยจำนวน 7,919.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.47 % ชาวต่างประเทศจำนวน 9,177.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.87 % และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/วัน เป็นจำนวน 1,634.26 บาท เพิ่มขึ้น 0.29 % โดยแบ่งสัดส่วนเป็นชาวไทยจำนวน 1,323.17 บาท เพิ่มขึ้น 0.37 % ชาวต่างประเทศจำนวน 2,050.21 บาท เพิ่มขึ้น 2.54 % (ที่มาของข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด ททท.) โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรียงตามลำดับได้ดังนี้ คือฝรั่งเศส ,เยอรมนี, สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ และสเปน

สำหรับทิศทางการส่งเสริมการตลาดในประเทศ ปี 2562 นั้น ททท. วางกลยุทธ์สื่อสารทางการตลาด ในประเทศผ่านแคมเปญ Amazing Thailand ภายใต้แนวคิด “Amazing ไทยเท่ : เมืองไทย…สวยทุกที่ เท่ทุกเวลา …” พร้อมชูประเด็น “ลด โลก เลอะ” เพื่อรณรงค์ปรับพฤติกรรมเรื่องการท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวด้วยหัวใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับแคมเปญ “Amazing ไทยเท่ : เมืองไทย…สวยทุกที่ เท่ทุกเวลา …” นั้น จะเป็นการสร้างเรื่องราว สร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาค เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาค ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดอยู่ในภาคกลาง ดังนั้นจึงถูกกำหนดให้นำเสนอในความเป็น “More Legacy” ซึ่งเป็นเรื่องราวมรดกแห่งสยามในภาคกลาง ทั้งศิลปกรรมชั้นสูง การหลอมรวมวัฒนธรรมนานาชาติ และวิถีชาวน้ำ ซึ่งเป็นความโชคดีมากที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถสื่อเรื่องราวต่างๆ ดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา จะดำเนินการตลาด Segment มากขึ้น โดยเจาะกลุ่มศักยภาพที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ให้เดินทางสร้างเสริมประสบการณ์ย้อนอดีตภายใต้กิจกรรม “Premium Nostalgia : มรดกแห่งสยาม” เพื่อนำเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึง กรุงรัตนโกสินทร์ ทั้งวัด/วัง โบราณสถาน โบราณวัตถุ และงานศิลปะชั้นสูง

สำหรับแผนปฏิบัติการส่งเสริมตลาดปี 2562 ของ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา นั้น มี 5 โครงการ ดังนี้

1. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่องเที่ยว
2. โครงการกินเที่ยววันเดียวครบ
3. โครงการ Run To Happiness
4. โครงการ Green Hero รักษ์สิ่งแวดล้อม
5. โครงการประสานความร่วมมือเครือข่ายทางการตลาด และส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาด

นางอรสา อาวุธคม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดไม่ใหญ่มากนัก แต่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวสูงมาก รวมทั้งการได้รับการประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การ UNESCO เมื่อปี 2534 ทำให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความโดดเด่นในเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (มีเส้นทางวิ่งที่มีความสวยงามแตกต่างจากพื้นที่อื่น เช่น การวิ่งรอบอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น) การท่องเที่ยวชุมชน ที่เริ่มเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น เช่น ชุมชนบ้านเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน ,ศูนย์การเรียนรู้บ้านไทรน้อย อำเภอบางบาล ,ชุมชนบ้านรางจระเข้ อำเภอเสนา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีวัดวาอารามที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เดินทางมาไหว้พระขอพรตลอดทั้งปี เช่น วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดใหญ่ชัยมงคล และวัดไชยวัฒนาราม เป็นต้น และจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้ชื่อว่า มีอาหารอร่อยหาทานที่ไหนก็ไม่อร่อยเทียบเท่า คือ กุ้งแม่น้ำเผา โรตีสายไหม ฯลฯ

ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา จึงขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวพิจารณาเลือกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว “…..อยุธยา ไม่มาไม่ได้…..”

เดชา  อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

 

 

Related posts