กาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่ เพื่อเยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย

17 มกราคม 2562 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก ลงพื้นที่ อำเภอลาดบัวหลวง เพื่อเยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ราย คือนายสมบูรณ์ กิจเจริญ บ้านเลขที่ 22/2 หมู่ที่ 2 ตำบลพระยาบันลือ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

เดชา  อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

Related posts