ขนส่งอยุธยาประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ครั้งที่ 10 หมวดอักษร “กย”

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานแถลงข่าวประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ครั้งที่ 10 หมวดอักษร “กย” ณเดอะฮอล์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค โดยมี นายกฤษณะ พึ่งปาน ขนส่งจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงานนี้ พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับกรมการขนส่งทางบก กำหนดจัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน (เลขสวย) ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ครั้งที่ 10 หมวดอักษร “กย” จำนวน 301 หมายเลข ในวันเสาร์ที่ 26 และวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 ณ เดอะฮอล์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมวดอักษรที่นำออกประมูล “กย” ความหมายอักษร ก หมายถึง กิจการก้าวไกล ความหมายอักษร ย หมายถึง ยิ่งใหญ่ยั่งยืน ลักษณะของแผ่นป้าย เป็นป้ายแบบ Graphic เป็นภาพเสมือนจริง มีสีสันสวยงาม โดยวัตถุประสงค์ของการจัดประมูล เพื่อนำรายได้สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ได้แก่ โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ได้ให้ความช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ให้ได้ใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคมได้ดีขึ้น แผ่นป้ายที่นำออกประมูลทั้ง 301 หมายเลข ได้ผ่านพิธีอธิษฐานจิต โดย พระครูประโชติธรรมวิจิตร หรือหลวงพ่อเพิ่ม อตฺตทีโป เจ้าอาวาสวัดป้อมแก้ว เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 จากข้อมูลการรับลงทะเบียนล่วงหน้า ณ วันที่ 15 มกราคม 2562 พบว่า มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูล จำนวน 650 หมายเลข รวมเงินลงทะเบียนทั้งสิ้น 1,706,000.- บาท
จึงขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยด้วยการลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล ได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 หรือลงทะเบียนประมูลได้ที่หน้างานในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม และวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 ณ เดอะฮอล์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค หรือลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ที่ www.tabienrod.com
เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา
089-9012002

Related posts