พิธีส่งมอบทุนการศึกษา “เซ็นทรัลสานฝันการศึกษา ปีที่ 1”

 


พิธีส่งมอบทุนการศึกษา “เซ็นทรัลสานฝันการศึกษา ปีที่ 1”

นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเพื่อสังคม-ด้านการศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ “เซ็นทรัลทำ สานฝันการศึกษา” ปีที่1 จัดโดย บริษัมกลุ่มเซ็นทรัล นำโดย โรบินสัน และบริษัทในเครือ อาทิ Power Buy, Super Sports, B2S, Office Mate, Auntie Anne’s, Mister Donut เพื่อมอบโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยการดำเนินงานโครงการในปีที่ 1 นี้ ทางบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลได้สนับสนุนทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในพื้นที่จังหวัด Centrality จังหวัดละ 5 ทุน รวมทั้งสิ้น 200 ทุน 39 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งในครั้งนี้ จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 5 ทุน ได้แก่
1. ด.ช.เกษมสันต์ สุภีแดน โรงเรียนปากกรานพิทยา
2. ด.ญ.ฐิติยา นั กเกลื่อน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
3. ด.ญ.วราภรณ์ มงคลคูณ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
4. ด.ญ.สุชานันท์ ธิราขันธ์ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
5. ด.ญ.จิรวดี ภู่มาลา โรงเรียนประดู่ทรงธรรม

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

Related posts