เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ##สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงอยุธยา เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ และท้องถิ่นจังหวัด และตำรวจท้องที่ ออกปฏิบัติการตั้งจุดตรวจควันดำจากท่อไอเสียรถบรรทุก เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ##

เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ##สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงอยุธยา เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ และท้องถิ่นจังหวัด และตำรวจท้องที่ ออกปฏิบัติการตั้งจุดตรวจควันดำจากท่อไอเสียรถบรรทุก เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ##

สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงอยุธยา เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ และท้องถิ่นจังหวัด และตำรวจท้องที่ ออกปฏิบัติการตั้งจุดตรวจควันดำจากท่อไอเสียรถบรรทุก เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 หากตรวจพบสั่งปรับทันที คันละ 5,000 บาท
7 ก.พ.62 เวลา 09.30 น. นายกฤษณะ พึ่งปาน ขนส่งจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายสุเทพ กุมุท หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง นำกำลังผู้ตรวจการขนส่ง ร่วมบูรณาการกับตำรวจทางหลวงอยุธยา ออกปฏิบัติการตั้งจุดตรวจควันดำจากท่อไอเสียรถบรรทุก เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ภายใต้นโยบาย One Transport ปลอดฝุ่น PM2.5 ของกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบก ณ บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3063 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยาตรวจสอบรถทั้งสิ้น จำนวน 189 คัน โดยช่วงเช้า เวลา 09.00- 11.30 น. ตรวจสอบรถจำนวน 189 คัน พบรถควันดำเกินกำหนด จำนวน 7 คัน เป็นรถบรรทุก จำนวน 6 คัน รถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน โดยสั่งให้เจ้าหน้าที่พ่นสติ๊กเกอร์ห้ามใช้ สั่งปรับรถบรรทุก พร้อมออกคำสั่งผู้ตรวจการ ให้ไปแก้ไขปรับปรุง และเปรียบเทียบปรับ คันละ 5,000 บาท นอกจากนี้ ยังออกหนังสือเตือนอีก 4 คัน

///ถูกใจ กดไลค์ กดแชร์/// ด้วยนะครับ

เดชา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา

Related posts