เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ##ปรับปรุงภูมิทัศน์ความสวยงามริมถนนสองข้างทาง ตามโครงการหน้าบ้าน น่ามอง

เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ##ปรับปรุงภูมิทัศน์ความสวยงามริมถนนสองข้างทาง ตามโครงการหน้าบ้าน น่ามอง

“วันนั้นที่เริ่มปลูกผ่านมาถึงวันนี้ที่ออกดอกสวยงาม” นายไพรัตน์  เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน ได้ติดตามการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ความสวยงามริมถนนสองข้างทางสายรอง หมู่ที่ 1 ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน ตามโครงการหน้าบ้าน น่ามองและความสวยงามริมถนนสองข้างทาง สายบางปะอิน-บางไทร(สาย3477) ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน ตามโครงการหน้าบ้าน น่ามอง ของท่านสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

///ถูกใจ กดไลค์ กดแชร์ /// ด้วยนะครับ

เดชา  อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา 089-9012002

Related posts