เดย์ไทม์ออนไลน์ //ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์//โครงการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น

เดย์ไทม์ออนไลน์ //ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์//โครงการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น
เมื่อเวลา ๐๙.๐๐.น.วันที่ ๖ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น จัดที่เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีท่านพันเอกชัยยา จุ้ยเจริญ รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดงาน และมีพันเอกสมเกียรติ อุ่นวงษ์ ท่านหัวหน้ากลุ่มงานนโบายและแผนพร้อมทั้งคณะทำงานเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม กิจกรรมมีดังนี้  มีการบรรยาย เหตุของการเกิดเพลิงไหม้ การระวังป้องกันและแก้ปัญหาการเกิดเพลิงไหม้  สาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงพร้อม ผู้เข้าร่วมอบรมฝึกปฏิบัติใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ซ้อมแผนการดับเพลิง ของปภ.เทศบาลต.บ้านสร้าง อ.บางประอิน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนใจและตั้งใจเรียนรู้อย่างดียิ่งประมาณ สองร้อยคน

กดถูกใจ กดไลค์ กดแชร์## ด้วยนะครับ

เดชา  อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

098 -9012002

Related posts